Nidelv
nor eng cn
Sport
Sport
Sport
Sport

Nidelv International ASA - Emisjon

 

Tilbud om deltakelse i Emisjon - minimum 150.000 og maksimum 1.500.000 aksjer
Tegningskurs: NOK 3,50 per aksje, hver pålydende NOK 0,11
Totalt emisjonsbeløp: Minimum NOK 525.000 og maksimum NOK 5.250.000

Minstetegning kr.35.000,- tilsvarende 10.000 aksjer

Tegningsperiode F.O.M 29.01.2016 - T.O.M 06.02.2016

Se videopresentasjon her

Last ned registreringsprospekt og tegningsavtale her.

Prospekt

Tegningsavtale

 

Nidelv International ASA er et investeringsselskap som har overtatt alle rettigheter fra Nidelv Båtbyggeri AS: Nidelv-navnet, båtformer og teknisk dokumentasjon på båtmodellene.

Verdens lystbåtmarked er i rivende utvikling og preget av to hovedtendenser: Den internasjonale
konkurransen er svært hard og marginene blir stadig knappere. Samtidig er nye og svært lovende
markeder i emning, spesielt i de asiatiske landene. Men med høye lønns- og materialkostnader er det nærmest umulig å produsere håndbygde kvalitetsbåter i Norge og skulle konkurrere i disse markedene.

Vi har derfor valgt å flytte Nidelvs båtproduksjon til Kina.


« Tilbake
Nidelv International ASA, Malmveien 2, 4735 Evje, Norway, Tlf 41 78 98 88, post@nidelv.com
web: gtm.no