Nidelv
nor eng cn
Sport
Sport
Sport
Sport

Nidelv International ASA - Emisjon

Tilbud om deltakelse i Emisjon - minimum 1.000.000 og maksimum 7.000.000 aksjer Tegningskurs: NOK 0,60 per aksje, hver pålydende NOK 0,011 Totalt emisjonsbeløp: Minimum NOK 600.000 og maksimum NOK 4.200.000.

Les mer ...

Nidelv International ASA, Malmveien 2, 4735 Evje, Norway, Tlf 41 78 98 88, post@nidelv.com
web: gtm.no